Актуални събития - / - Питане от СНЦ "СЕФИТА до Народното събрание относно съдебната реформа - / - Участие на представители на Сдружение "СЕФИТА" в работна група на МП