ХОНОРАРИ


ХОНОРАРИ

в-к “Труд” – 05.01.2005 г.

30 лв. е по наредбата минималното възнаграждение за:

- съдебно-медицински експертизи (вкл. за съдебно-психиатрични, съдебно - психологически и пр.);

- съдебно-технически;

- автотехнически и транспортни;

- криминалистични (графологични, балистични и др.);

- съдебно-счетоводни и финансово-икономически;

- оценка на недвижими имоти и предприятия и други, непосочени в тази наредба експертизи.

25 лв. пък е минималният хонорар за оценка на движими вещи и услуги.