The EUREXPERTIZE project - Bruxelles, March 2012

 

Уважаеми колеги,

информираме ви, че по инициатива на Европейския Институт за Експертизи и Експерти (ЕЕЕI), през месец Март 2012 г. е планирано да бъде проведен в Брюксел симпозиум с участието на магистрати, юристи, експерти и техни организации, практикуващи в страните на Европейската Общност.

Основната цел на мероприятието е обсъждане и индикиране на ключови положения и проблеми, свързани със съдебното експертизиране, и предприемане на действия за подобряване и за сближаване на теоретични и практически постановки.

В приложение може да се запознаете с обявлението на симпозиума.

По споразумение с ЕЕЕI, Сдружение СЕФИТА ще публикува на уеб-страницата си материали и информация както за конкретното мероприятие, така и за следващи с отношение към проблематиката, касаеща съдебното екпертизиране.


От Ръководството


Eurexpertise project