Проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците

Уважаеми колеги експерти,

Във връзка с разпространена в пресата през м.юли 2011 г. информация относно проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците, предоставяме на Вашето внимание неговия текст, във вида, в който е разгледан и приет на заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 21.07.2011 г.

Ваши мнения, коментари и предложения по темата можете да изпращате и до Сдружение "СЕФИТА", като ние се ангажираме след обобщаване да ги предоставим на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и на Висшия съдебен съвет.

Управителен съвет на
Сдружение "СЕФИТА"

Проект на Закон за вещите лица, преводачите и тълковниците