Публикувана е НИД на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - / - Становище на организации на експерти относно проект на НИД на Наредба 2 от 2015 г.